Certyfikaty

Laureat konkursu „Innowacyjne rozwiązania w budowie maszyn i urządzeń górniczych: Innowacyjny produkt – Katowice 2017” w kategorii INNOWACYJNE TECHNOLOGIE za Rozwój małej mechanizacji w górnictwie.

Dyplom oraz medal otrzymany z rąk Prezesa Polskiej Techniki Górniczej S.A. za całokształt pracy wykonanej na rzecz rozwoju małej mechanizacji w górnictwie otrzymany na Międzynarodowych Targach Górnictwa, przemysłu Energetycznego i Hutniczego.

Certyfikat ISO 3834-2

Kwalifikowanie technologii spawania metali                                                                                                                       Welding Procedur qualificatin – Metal (WPQR)

 

Certyfikat ISO/TS 16949:2009

Certyfikat wydany przez Międzynarodową Grupę Zadaniową IATF. Certyfikat umożliwia współpracę z największymi producentami branży motoryzacyjnej.

ISO/TS 16949 specyfikacja techniczna, stanowi o spełnieniu wymagań branży motoryzacyjnej oraz specyficznych wymagań klienta motoryzacyjnego.

 

 

Certyfikat ISO 9001:2015 oraz ISO 14001:2015

Polityka Jakości (kliknij i przeczytaj)
Polityka ZERO WAD (kliknij i przeczytaj)

 

excellent 2017 wyróżnienie lkb 2017Firmę PPHU MALINEX wyróżniono w kategorii: INNOWACYJNE PRZEDSIĘBIORSTWO w ramach XII edycji Programu Promocji Firm Business Excellence 2017.
Uzyskany tytuł wyróżnia firmę spośród mikroprzedsiębiorstw za najwyższą jakość oferowanych produktów, świadczone usługi, rzetelność a przede wszystkim innowacyjność rozwiązań oferowanych produktów.

 

 

 

 

Fotografia na ca³ej stronie3

Certyfikaty wydane przez Główny Instytut Górnictwa na wyroby naszej firmy pozwalają zwiększyć zaufanie naszych odbiorców w zakresie deklarowanych cech jakościowych wyrobów. Certyfikaty uprawniają do oznaczania wyrobu znakiem bezpieczeństwa .

 

 

Fotografia na ca³ej stronie3

Posiadamy Certyfikaty Jednostki Certyfikującej OBAC na produkowane detale, potwierdzając tym samym zgodność z wymaganiami krajowych przepisów branżowych, europejskich i międzynarodowych norm związanych z bezpieczeństwem.

 

 

Fotografia na ca³ej stronie3

Firma PPHU MALINEX została laureatem Programu Promocji Firm Business Excellence 2014 w Kategorii „Mała Firma”.
Uzyskany tytuł wyróżnił nas spośród mikro przedsiębiorstw za najwyższą jakość oferowanych produktów, świadczone usługi oraz rzetelność.

 

 

Od 2012 roku nasza firma otrzymuje Certyfikat Rzetelnej Firmy propagując tym samym etyczne prowadzenie biznesu.
Program Rzetelna Firma prowadzony jest pod patronatem Krajowego Rejestru Długów. Posiadacze Certyfikatów Rzetelna Firma, w ramach realizacji jego celów, zobowiązują się do przestrzegania norm etycznych określonych w „5 przykazaniach Rzetelnej Firmy” i postanowieniach Kodeksu.
 

W maju 2015r. zostaliśmy wybrani do uczestnictwa w Kapitule 1587_RZF_COK-Kapitula_RZF_2015-bannery-310x150Rzetelnych Firm. Poprzez promowanie rzetelności płatniczej, terminowości i uczciwości mamy bezpośredni wpływ na kształtowanie zasad bezpieczeństwa współpracy z kontrahentami. Wszelkie uwagi i opinie Członków Kapituły są cennym źródłem informacji branym pod uwagę przy podejmowaniu wielu kluczowych decyzji, zarówno dla programu Rzetelna Firma, jak i zasad przyznawania Złotych Certyfikatów Rzetelności.

IMG_8357Firma MALINEX jest członkiem Klastera Obróbki Metali (KOM). Klaster skupia blisko 60 podmiotów, jednostek badawczo-rozwojowych i instytucji otoczenia biznesu z obszaru północno-wschodniej Polski (głównie z województwa podlaskiego, warmińsko-mazurskiego oraz lubelskiego), działających w branży obróbki metali, zarówno w sferze usług, handlu, jak i produkcji.
Wśród członków klastra są krajowi i światowi liderzy produkcji maszyn i urządzeń o wysokim innowacyjnym potencjale rozwojowym. Firmy skupione w KOM ściśle współpracują z Politechniką Białostocką w zakresie tworzenia projektów, organizacji seminariów technologicznych, usług i zleceń z zakresu obróbki metali i badań, prezentacji nowoczesnych technologii. KOM prowadzi współpracę międzynarodową z partnerami m.in. z Litwy, Białorusi, Rosji, Ukrainy, Hiszpanii, Bułgarii, Turcji oraz Włoch. Intensywnie pracuje również nad podnoszeniem kompetencji zasobów ludzkich.

 

 

Referencje: