O firmie

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe Malinex swoją działalność rozpoczęło 1991 r.
Z biegiem lat ciągle się rozwijało jak również powiększało swoje możliwości.
Stopniowo od działu handlowego poprzez rozwój działu usług do pełnego prężnie działającego działu produkcji rozrastała się nasza ścieżka kariery.

Nasza firma ma zakres krajowy, chętnie również działa na rynkach zagranicznych poprzez współpracę z sąsiednimi państwami. Dział produkcji kooperuje z branżą górniczą, metalową, motoryzacyjną, energetyczną, budowlaną, a także elektrociepłowniami.

W naszej polityce jakości postawiliśmy na rozwój naszego PARKU TECHNOLOGICZNEGO. Ulepszanie maszyn, wdrażanie nowych programów produkcyjnych. Zakup nowych jednostek produkcyjnych stawia nas w pozycji ciągłego rozwoju. Nastawieni jesteśmy na innowacyjność w działaniu, poszerzanie horyzontów co wiąże się z podwyższaniem poziomu konkurencyjności na rynku. Świadczymy usługi tokarsko-frezarskie, spawalnicze oraz zakuwania węży hydraulicznych, chętnie podejmiemy się nowych projektów. Nasza wysoko wykwalifikowana Kadra pracownicza jest chętna nowych wyzwań. Mówimy: „Twój problem – nasze wyzwanie”.

Działalność w lubelskim oraz białostockim Klastrze Obróbki Metalu pozwala na udoskonalanie i nowinkowe podejście do procesów obróbczych, ponadto współpracujemy z cenionymi jednostkami naukowymi, wspieramy wiele fundacji rozwoju, akcje społeczne, kluby sportowe.

Zachęcamy do obejrzenia filmu o naszym Przedsiębiorstwie :

STRATEGIA

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe „Malinex” Ryszard Malinowski  współpracuje z branżami, w których bezpieczeństwo oraz sprawność stanowią priorytet. Na rynkach coraz większą rolę odgrywa współpraca z otoczeniem:  pracownikami, dostawcami, klientami. Od wielu lat realizujemy strategię, która obejmuje wszystkie praktyki i działania firmy. Strategia jest realizowana we wszystkich działach Firmy Malinex, pracownicy zostali zaznajomieni z jej treścią.

 

Misja i wizja

 Misja

Zaopatrywanie kontrahentów branż najbardziej wymagających w asortyment o najwyższej jakości oraz świadczenie usług na najwyższym poziomie. Spełnienie specyficznych wymagań Klientów przy wykorzystaniu kompetencji i możliwości kadry pracowniczej oraz nowoczesnych rozwiązań wspomagających produkcję. Ciągłe doskonalenie systemów oraz procesowe podejście do zarządzania, w tym świadome podejmowanie działań zmniejszających ujemne oddziaływanie na środowisko.

Wizja

Wzrost konkurencyjności na rynku krajowym oraz zagranicznym. Umocnienie pozycji wśród liderów jako strategiczny partner biznesowy przez dostosowanie wachlarza oferty produktowo/usługowej.

 

Nadrzędne cele strategiczne

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe „Malinex” Ryszard Malinowski  realizuje cele i zadania zgodnie z przyjętą strategią rozwoju. Przedsiębiorstwo określiło cele strategiczne, jakościowe oraz środowiskowe, których osiągnięcie jest kluczowe dla osiągniecia założeń strategii. Do nadrzędnych celów strategii zaliczono:

– Dostosowanie oferty produktowej do zmieniającego się zapotrzebowania rynku, rozwój bazy zasobowej a tym samym podnoszenie jakości produkowanych wyrobów w celu spełnienia wymagań klientów.

– Zwiększenie zdolności produkcyjnych przez inwestycje związane z rozbudową oraz doposażeniem Działu Produkcyjnego.

– Zwiększenie efektywności operacyjnej obróbki.

– Rozszerzenie zakresu działalności działu konstrukcyjnego odpowiedzialnego za przygotowanie oraz wdrożenie procesów produkcji. Wyposażenie działu w narzędzia wykorzystywane w najbardziej wymagających branżach.

– Poszerzenie zakresu usług świadczonych przez laboratorium kontrolno-pomiarowe.

Galeria Zdjęć :

 LABORATORIUM

Naszym najświeższym dziełem jest utworzone w grudniu 2014 roku laboratorium pomiarowe w celu poświadczenia o wysokiej jakości detali produkcyjnych, jak i świadczonych usług. Możliwość badania materiału do produkcji we własnym zakładzie stwarza nieograniczone możliwości i gwarancję wysokiej jakości wyrabianego towaru.

Laboratorium pomiarowo-badawcze pozwoliło nam działać w jeszcze krótszym czasie oraz podnieść naszą konkurencyjność na rynku.

Szczególną wagę przywiązujemy do przyjętej polityki jakości/środowiskowej. Poprzez opracowanie i wdrożenie odpowiednich procedur badawczych, możemy wyeliminować przypadkowość oraz wadliwość towarów wytwarzanych w naszym Przedsiębiorstwie. Jednym z celów naszej polityki jest współdziałanie z Dostawcami, Podwykonawcami i Klientami na rzecz stałego zapewnienia jakości produkowanych wyrobów i realizowanych usług.

Laboratorium wyposażone jest w najnowocześniejsze przyrządy pomiarowe obsługiwane przez profesjonalnie przygotowaną kadrę, co pozwala na osiągnięcie najwyższej dokładności wykonywanych pomiarów.