Polityka Jakości

Działalność naszej firmy dotycząca produkcji wyrobów metalowych i handlu narzędziami, zorientowana jest na ciągły rozwój oraz podejmowanie nowych wyzwań. Aby zapewnić o wysokim standardzie oferowanych produktów i usług wdrożone zostały systemy zarządzania jakością na zgodność z normami: ISO 9001:2015 oraz ISO 14001:2015.

Polityka Jakości / Środowiskowa naszej firmy oraz stawiane cele obejmują:
– stałe podnoszenie jakości produkowanych wyrobów w celu spełnienia oczekiwań Klienta,
– zmniejszenie ujemnego oddziaływania na środowisko,
– zagwarantowanie bezpieczeństwa we wszystkich podjętych działaniach,
– zapewnienie zasobów i środków do realizacji przyjętej Polityki Jakości / Środowiskowej.

Środkami do realizacji powyższych celów są:
– ciągłe doskonalenie systemów zarządzania zgodnych z normami ISO 9001:2015, ISO 14001:2015
i ISO/TS 16949:2009;
– kompetentni pracownicy, ciągle podnoszący swoje kwalifikacje, zorientowani na Klientów;
– sprawdzone metody produkcji, udokumentowane, gwarantujące bezpieczną obsługę, optymalizujące zużycie materiałów i mediów energetycznych;
– stale doskonalone metody produkcji w oparciu o nowe i bezpieczne rozwiązania techniczne, technologiczne oraz organizacyjne;
– przestrzeganie obowiązujących norm i przepisów prawnych w zakresie realizowanej produkcji, ochrony środowiska i BHP;
– ciągłe monitorowanie procesów realizacji handlu, produkcji i usług, warunków pracy;
– zapobieganie zanieczyszczeniom środowiska;
– ciągła poprawa wyników na rzecz ochrony środowiska oraz dążenie do działalności przedsiębiorstwa proekologicznego;
– współdziałanie z Dostawcami, Podwykonawcami i Klientami na rzecz stałego zapewnienia jakości produkowanych wyrobów i realizowanych usług;

Zapewniamy, że Polityka Jakości / Środowiskowa została zakomunikowana w Przedsiębiorstwie PPHU MALINEX. Ponadto Polityka jest powszechnie dostępna dla pracowników i zainteresowanych stron oraz jest przeglądana pod kątem ciągłej przydatności i aktualności.