POLITYKA „ZERO WAD”

POLITYKA „ZERO WAD”

Systemy zarządzania oraz proces ciągłego doskonalenia ukierunkowują PPHU MALINEX do wyznaczenia celów zarówno w obszarze jakości, produkcji jak i dostaw.
Aby sprostać wymaganiom rynku PPHU MALINEX opracowało i wdrożyło politykę „zero wad” pozwalającą osiągnąć stawiany cel jakim jest wadliwość na poziomie zerowym. W przypadku, gdy poziom niezgodności przekroczy zero natychmiast podejmowane są działania korygujące.

Główne obszary, gdzie możliwe jest powstanie wady to:

  • Ludzie
  • Proces i jego zawodność
  • Zadowolenie klienta

Polityka „Zero Wad” jest programem, którego realizacja wymaga przygotowania, podjęcia odpowiednich działań i realizacji kolejnych jego etapów.
Jego wynikiem nie jest jedynie produkowanie i dostarczanie wyrobów 100% dobrych ale także redukcja kosztów, wpływająca na kondycję finansową Firmy.

Ludzie i ich postawa
Kompetencje oraz kwalifikacje personelu stanowią najważniejszy zasób PPHU MALINEX. Swoją postawą, błędną analizą mogą przyczynić się do powstania wady. Wszyscy pracownicy są świadomi odpowiedzialności za wykonywaną pracę. Tylko sumiennie wykonana praca, zaangażowanie i odpowiedzialne podejście pozwoli na uniknięcie błędów i zapobiegnie powstaniu wady.

Proces i jego zawodność
Celem nadrzędnym PPHU MALINEX jest stworzenie procesu produkcyjnego zapewniającego 100% wydajności produkcji. Nawet w procesie pod kontrolą istnieje możliwość wystąpienia błędów czy jego zakłócenia, co w konsekwencji może spowodować powstanie wyrobu wadliwego. Wprowadzenie monitorowania i analizy ustalonych wskaźników takich jak poziom braków, częstotliwość i rodzaj awarii maszyn i urządzeń, zdolność maszyny pozwala na podjęcie w odpowiednim czasie działań zapobiegających powstaniu wady. Zastosowanie się do wszystkich instrukcji, procedur dotyczących procesu wytwarzania i postępowania z wyrobem zgodnym / niezgodnym w końcowym efekcie uniemożliwi wypuszczenie wyrobu wadliwego do klienta.

Zadowolenie klienta
Zadowolenie klienta obejmuje 3 aspekty: spełnienie wymagań, rozwiązanie wszelkich problemów, zaspokojenie potrzeb. PPHU MALINEX dąży, aby spełnić wszystkie wymagania klientów. W celu rozwiązania wynikłych problemów oraz ich zapobieganiu stosuje się i udoskonala wszelkie znane i pomocne w tym techniki. Firma jest gotowa do spełnienia potrzeb ze strony klientów w zakresie produktu, usług i pomocy technicznej. Dąży do tego, aby w tym aspekcie sprostać wszelkim oczekiwaniom.