XXX Walne Zgromadzenie Członków Górniczej Izby Przemysłowo-Handlowej

20.06.2017

Górnicza Izba Przemysłowo-Handlowa podsumowała swoją działalność na przestrzeni ostatnich 12 miesięcy. Okazja ku temu było XXX Zwyczajne Sprawozdawcze Walne Zgromadzenie Przedstawicieli Członków Górniczej Izby Przemysłowo-Handlowej, które zorganizowano 19 czerwca br. w Katowicach. W czasie spotkania zaprezentowano także wyniki finansowe Izby za 2016 rok oraz przeprowadzono głosowanie w sprawie udzielenia absolutorium dla zarządu organizacji.

Firma PPHU „MALINEX” jako członek, czynnie wspiera działania podejmowane przez Górniczą Izbę Przemysłowo-Handlową. Nie mogła zabraknąć naszego wsparcia w trakcie XXX Walnego Zgromadzenia.  Życzymy kolejnych sukcesów w dalszej działalności Izby.